Thông tư 38/2005/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 38/2005/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 38/2005/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước do Bộ tài chính ban hành Số hiệu: 38/2005/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm Ngày ban hành: 18/05/2005 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 38/2005/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước do Bộ tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 38/2005/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, XỬ ...
  • I. VỐN ĐIỀU LỆ THÀNH LẬP MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC:
  • II. XỬ LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP SÁP NHẬP, HỢP NHẤT CÔNG TY NHÀ NƯỚC:
  • III. XỬ LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHIA CÔNG TY NHÀ NƯỚC:
  • IV. XỬ LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TÁCH CÔNG TY NHÀ NƯỚC:
  • V. XỬ LÝ TÀI CHÍNH KHI GIẢI THỂ CÔNG TY NHÀ NƯỚC:
  • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  • PHỤ LỤC PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ CÔNG TY
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 38/2005/TT-BTC để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 38/2005/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 38/2005/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 38/2005/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 38/2005/TT-BTC

Đang cập nhật