Quyết định 161/1998/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 161/1998/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 161/1998/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Dệt - May đến năm 2010 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành Số hiệu: 161/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Ngô Xuân Lộc Ngày ban hành: 04/09/1998 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Ngày 04/09/1998, Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định 161/1998/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Dệt - May đến năm 2010.

Mục tiêu:

Mục tiêu phát triển của ngành Công nghiệp Dệt - May đến năm 2010 là hướng ra xuất khẩu nhằm tăng nguồn thu ngoại tệ, đảm bảo cân đối trả nợ và tái sản xuất mở rộng các cơ sở sản xuất của ngành, thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng trong nước về số lượng, chất lượng, chủng loại và giá cả; từng bước đưa ngành Công nghiệp Dệt - May Việt Nam trở thành ngành xuất khẩu mũi nhọn, góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, thực hiện đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Quyết định 161/1998/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 19/09/1998.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 161/1998/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 161/1998/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 161/1998/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 161/1998/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 161/1998/QĐ-TTg

Đang cập nhật