Thông tư liên tịch 04/TTLN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 04/TTLN

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 04/TTLN năm 1990 về việc giải quyết các tranh chấp về tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất đai do Tổng cục Quản lý ruộng đất - Toà án nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 04/TTLN Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao, Tổng cục Quản lý ruộng đất Người ký: Phạm Hưng Ngày ban hành: 03/05/1990 Lĩnh vực: Đất đai, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư liên tịch 04/TTLN năm 1990 về việc giải quyết các tranh chấp về tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất đai do Tổng cục Quản lý ruộng đất - Toà án nhân dân tối cao ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN NGÀNH CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, TỔNG CỤC QUẢN LÝ RUỘNG ...
  • I. NHỮNG VIỆC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC TOÀ ÁN NHÂN DÂN
  • II. NỘI DUNG GIẢI QUYẾT CÁC LOẠI VIỆC NÓI TRÊN
  • 1. Các tranh chấp về nhà ở, vật kiến trúc hoặc cây lâu năm gắn liền với quyền sử dụng đất theo quy định ...
  • 2. Đối với các yêu cầu đòi bồi hoàn hoặc thừa kế thành quả lao động, vốn đầu tư làm tăng giá trị của ...
  • 3. Đối với các yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do người khác xâm phạm đến quyền sử dụng đất đai gây ...
  • 4. Đối với các tranh chấp đòi thừa kế vườn cây, vật nuôi, các công trình xây dựng trên đất được giao ...
  • III. QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA TOÀ ÁN NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 04/TTLN để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 04/TTLN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 04/TTLN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 04/TTLN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 04/TTLN

Đang cập nhật