Thông tư 34/TCBH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 34/TCBH

Tiêu đề: Thông tư 34/TCBH-1988 hướng dẫn Nghị định 30-HĐBT-1988 về chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 34/TCBH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Ngô Thiết Thạch Ngày ban hành: 10/03/1988 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Dân sự

Mục lục Thông tư 34/TCBH-1988 hướng dẫn Nghị định 30-HĐBT-1988 về chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 34/TCBH NGÀY 4 THÁNG 8 NĂM 1988 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 30 HĐBT ...
  • I. ĐỐI TƯỢNG, VI PHẠM BẢO HIỂM
  • II. PHÍ BẢO HIỂM
  • III. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
  • IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 34/TCBH để xử lý:

Tin tức về Thông tư 34/TCBH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 34/TCBH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 34/TCBH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 34/TCBH

Đang cập nhật