Thông tư 08/2005/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 08/2005/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 08/2005/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2005/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp do Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 08/2005/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên Ngày ban hành: 06/05/2005 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 08/2005/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2005/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp do Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 08/2005/TT-BXD NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ LẬP ...
 • Phần1: HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH,PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • I. VỀ LẬP BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ XIN PHÉP ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI
 • II. VỀ CĂN CỨ ĐỂ LẬP THIẾT KẾ CƠ SỞ TRONG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI
 • III. VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI
 • IV. VỀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ QUY ĐỊNH TẠI
 • V. VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI
 • VI. VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN ODA:
 • Phần 2: HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIẾP TỪ THỰC HIỆN NĐ 52/CP, NĐ 12/CP, NĐ 07/CP SANG THỰC HIỆN NĐ 16/CP
 • I. VỀ CHUYỂN TIẾP THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO NĐ 16/CP:
 • II. VỀ CHUYỂN TIẾP ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG:
 • PHỤ LỤC SỐ 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ...
 • PHỤ LỤC SỐ 2 (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
 • PHỤ LỤC SỐ 3 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ...
 • PHỤ LỤC SỐ 4 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ...
 • PHỤ LỤC SỐ 5 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ...
 • PHỤ LỤC SỐ 6 (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 08/2005/TT-BXD để xử lý:

Tin tức về Thông tư 08/2005/TT-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 08/2005/TT-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 08/2005/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 08/2005/TT-BXD

Đang cập nhật