Quyết định 20/2005/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 20/2005/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 20/2005/QĐ-BYT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 20/2005/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Thị Trung Chiến Ngày ban hành: 26/07/2005 Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 20/2005/QĐ-BYT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 20/2005/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 20/2005/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 20/2005/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 20/2005/QĐ-BYT

Đang cập nhật