Nghị quyết 09/1999/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 09/1999/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết số 09/1999/NQ-HĐND Về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 09/1999/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên Ngày ban hành: 14/12/1999 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Ngày 14/12/1999, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 09/1999/NQ-HĐND Về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI.

Công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI đã được các Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố bầu vào lúc 09 giờ 07’ ngày 14 tháng 12 năm 1999 tại kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI.

+ Ông Huỳnh Đảm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI, (nhiệm kỳ 1999-2004).

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 09/1999/NQ-HĐND để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Nghị quyết 09/1999/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 09/1999/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 09/1999/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 09/1999/NQ-HĐND

Đang cập nhật