Quyết định 26/2005/QĐ-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 26/2005/QĐ-BXD

Tiêu đề: Quyết định 26/2005/QĐ-BXD về TCXDVN175: 2005 "Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế " do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành Số hiệu: 26/2005/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên Ngày ban hành: 08/08/2005 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 26/2005/QĐ-BXD về TCXDVN175: 2005 "Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế " do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TCXDVN175 : 2005 MỨC ỒN TỐI ĐA CHO PHÉP TRONG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG - TIÊU ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.
 • Điều 3. Các Ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên ...
 • TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM MỨC ỒN TỐI ĐA CHO PHÉP TRONG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
 • 1- Phạm vi áp dụng
 • 2- Quy định chung
 • 3- Tiêu chuẩn viện dẫn:
 • 4- Định nghĩa và thuật ngữ
 • 5- Giá trị cho phép
 • 6- Phương pháp đo tiếng ồn nền
 • 7- Chỉ dẫn các biện pháp giảm nhỏ tiếng ồn
 • PHỤ LỤC 1 ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN ĐẾN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
 • PHỤ LỤC 2 BẢNG PHÂN LOẠI KHÔNG GIAN NHÀ CÔNG CỘNG THEO TIỆN NGHI ÂM THANH VÀ TIÊU CHUẨN MỨC ỒN NỀN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 26/2005/QĐ-BXD để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 26/2005/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 26/2005/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 26/2005/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 26/2005/QĐ-BXD

Đang cập nhật