Thông tư 13-TC/ĐTXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 13-TC/ĐTXD

Tiêu đề: Thông tư 13-TC/ĐTXD-1985 hướng dẫn trích lập và sử dụng quỹ khấu hao cơ bản để lại cho xí nghiệp và sửa đổi một số điểm trong chế độ khấu hao tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 13-TC/ĐTXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hồ Tế Ngày ban hành: 10/03/1985 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán

Mục lục Thông tư 13-TC/ĐTXD-1985 hướng dẫn trích lập và sử dụng quỹ khấu hao cơ bản để lại cho xí nghiệp và sửa đổi một số điểm trong chế độ khấu hao tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 13-TC/ĐTXD NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 1985 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG ...
  • I. VỀ VIỆC TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ KHẤU HAO CƠ BẢN ĐỂ LẠI CHO XÍ NGHIỆP
  • II. MỘT SỐ ĐIỂM KHÁC BỔ SUNG SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ ...
  • III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  • PHỤ LỤC TỶ LỆ KHẤU HAO CƠ BẢN ĐỂ LẠI XÍ NGHIỆP
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 13-TC/ĐTXD để xử lý:

Tin tức về Thông tư 13-TC/ĐTXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 13-TC/ĐTXD

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 13-TC/ĐTXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 13-TC/ĐTXD

Đang cập nhật