Thông tư 146/1998/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 146/1998/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 146/1998/TT-BTC hướng dẫn tính thuế và kê khai, nộp thuế GTGT đối với ngành điện do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 146/1998/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng Ngày ban hành: 12/11/1998 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán

Mục lục Thông tư 146/1998/TT-BTC hướng dẫn tính thuế và kê khai, nộp thuế GTGT đối với ngành điện do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH SỐ 146/1998/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN TÍNH THUẾ VÀ KÊ KHAI, NỘP ...
  • I - ĐỐI TƯỢNG KÊ KHAI, NỘP THUẾ GTGT:
  • II - XÁC ĐỊNH THUẾ GTGT PHẢI NỘP ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐIỆN
  • III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • BẢNG KÊ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẦU VÀO
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 146/1998/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 146/1998/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 146/1998/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 146/1998/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 146/1998/TT-BTC

Đang cập nhật