Thông tư 78/2005/TT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 78/2005/TT-BNV

Tiêu đề: Thông tư 78/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác do Bộ nội vụ ban hành Số hiệu: 78/2005/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đỗ Quang Trung Ngày ban hành: 10/08/2005 Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 78/2005/TT-BNV để xử lý:
  • Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 78/2005/TT-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 78/2005/TT-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 78/2005/TT-BNV

Đang cập nhật