Thông tư liên tịch 66/1998/TTLT-BGDĐT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 66/1998/TTLT-BGDĐT-BTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 66/1998/TTLT-BGD&ĐT-BTC thực hiện miễn thu học phí đối với học sinh, sinh viên ngành sư phạm và hỗ trợ ngân sách cho các trường sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 66/1998/TTLT-BGDĐT-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính Người ký: Lê Vũ Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 26/12/1998 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư liên tịch 66/1998/TTLT-BGD&ĐT-BTC thực hiện miễn thu học phí đối với học sinh, sinh viên ngành sư phạm và hỗ trợ ngân sách cho các trường sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, BỘ TÀI CHÍNH SỐ 66/1998/TTLT-BGD&ĐT-BTC NGÀY 26 THÁNG ...
  • Phần 1: ĐỐI TƯỢNG MIỄN THU HỌC PHÍ VÀ KHÔNG MIỄN THU HỌC PHÍ LÀ HỌC SINH, SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM
  • I. ĐỐI TƯỢNG MIỄN THU HỌC PHÍ:
  • II. ĐỐI TƯỢNG PHẢI ĐÓNG HỌC PHÍ VÀ MỨC THU HỌC PHÍ:
  • III. QUẢN LÝ THU, CHI VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ (NẾU CÓ) TRONG CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM:
  • Phần 2: HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC TRƯỜNG VÀ KHOA SƯ PHẠM DO THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ MIỄN HỌC PHÍ
  • Phần 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 66/1998/TTLT-BGDĐT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 66/1998/TTLT-BGDĐT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 66/1998/TTLT-BGDĐT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 66/1998/TTLT-BGDĐT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 66/1998/TTLT-BGDĐT-BTC

Đang cập nhật