Thông tư liên tịch 07/1999/TTLT-BTP-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 07/1999/TTLT-BTP-BCA

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 07/1999/TTLT-BTP-BCA quy định cấp Phiếu lý lịch tư pháp do Bộ Tư pháp - Bộ Công an ban hành Số hiệu: 07/1999/TTLT-BTP-BCA Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường, Lê Thế Tiệm Ngày ban hành: 08/02/1999 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp

Mục lục Thông tư liên tịch 07/1999/TTLT-BTP-BCA quy định cấp Phiếu lý lịch tư pháp do Bộ Tư pháp - Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TƯ PHÁP - BỘ CÔNG AN SỐ 07/1999/TTLT-BTP-BCA NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 1999 QUY ...
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1. Phiếu lý lịch tư pháp
 • 3. Quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
 • 6. Lệ phí
 • II. THỦ TỤC, TRÌNH TỰ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Mẫu số 01-TP-LLTP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • MẪU SỐ 02/TP-LLTP ĐƠN YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • Mẫu số 02/TP-LLTP ĐƠN YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP (Dùng cho trường hợp uỷ quyền)
 • MẪU SỐ 03-TP-LLTP PHIẾU XÁC MINH LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 07/1999/TTLT-BTP-BCA để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 07/1999/TTLT-BTP-BCA

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 07/1999/TTLT-BTP-BCA

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 07/1999/TTLT-BTP-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 07/1999/TTLT-BTP-BCA

Đang cập nhật