Thông tư liên tịch 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ về việc dán tem hàng nhập khẩu do Bộ Tài chính - Bộ Thương mại - Bộ Công an - Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan Người ký: Hồ Huấn Nghiêm, Lê Thế Tiệm, Nguyễn Văn Cầm, Vũ Mộng Giao Ngày ban hành: 05/05/1999 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư liên tịch 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ về việc dán tem hàng nhập khẩu do Bộ Tài chính - Bộ Thương mại - Bộ Công an - Tổng cục Hải quan ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TÀI CHÍNH-THƯƠNG MẠI-CÔNG AN-TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA ...
  • A. MẶT HÀNG PHẢI DÁN TEM HÀNG NHẬP KHẨU
  • B. TEM HÀNG NHẬP KHẨU VÀ DÁN TEM
  • C. XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHEN THƯỞNG:
  • D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • TỜ KHAI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU PHẢI DÁN TEM CÒN TỒN ĐẾN NGÀY......./5/1999
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ

Đang cập nhật