Nghị định 73/1999/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 73/1999/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 73/1999/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao Số hiệu: 73/1999/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 19/08/1999 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Nghị định 73/1999/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 73/1999/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 1999 VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HOÁ ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao là vận động và tổ chức sự tham gia ...
 • Điều 2. Cùng với việc củng cố các tổ chức công lập, Nhà nước khuyến khích phát triển rộng rãi các cơ ...
 • Điều 3. Nhà nước khuyến khích các tổ chức và cá nhân huy động các nguồn lực trong nhân dân và trong các ...
 • Điều 4. Các hình thức ngoài công lập:
 • Chương 2: CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH CÁC CƠ SỞ NGOÀI CÔNG LẬP
 • I. VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐẤT ĐAI
 • Điều 5. Các cơ sở ngoài công lập được ưu tiên thuê nhà, cơ sở hạ tầng của Nhà nước theo quy định của ...
 • Điều 6. Các đơn vị công lập được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển sang cơ sở bán công (chuyển từng ...
 • Điều 7. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào thẩm quyền, quy hoạch, kế hoạch ...
 • Điều 8. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân có nhà, đất cho các cơ sở ngoài công lập thuê làm ...
 • II. VỀ THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ
 • Điều 9. Về thuế nhà, đất
 • Điều 10. Về lệ phí trước bạ
 • Điều 11. Về thuế giá trị gia tăng
 • Điều 12. Về thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Điều 13. Trong những trường hợp cần thiết phải đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng và nâng cao chất ...
 • Điều 14. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
 • Điều 15. Về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 • III. TÍN DỤNG
 • Điều 16. Cơ sở ngoài công lập thực hiện các hoạt động thuộc diện ưu đãi quy định tại điểm a khoản 1, ...
 • IV. BẢO HIỂM
 • Điều 17. Cơ sở ngoài công lập có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn người lao động trong đơn vị thực ...
 • V. KHEN THƯỞNG, PHONG TẶNG DANH HIỆU
 • Điều 18. Người lao động trong các cơ sở ngoài công lập được Nhà nước xét tặng giấy khen, bằng khen, huân ...
 • Chương 3: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
 • Điều 19. Các cơ sở ngoài công lập tổ chức thu phí, thu tiền dịch vụ, thu do bán sản phẩm và các khoản ...
 • Điều 20. Kết quả tài chính hàng năm của các cơ sở ngoài công lập được xác định trên cơ sở chênh lệch ...
 • Điều 21. Các cơ sở ngoài công lập phải đăng ký với cơ quan tài chính; tổ chức công tác kế toán, thống ...
 • Chương 4: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ NGOÀI CÔNG LẬP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, Y TẾ, ...
 • Điều 22. Nội dung quản lý Nhà nước đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục ...
 • Điều 23. Thẩm quyền cho phép thành lập các cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực giáo dục như sau:
 • Điều 24. Thẩm quyền cho phép thành lập các cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực y tế như sau:
 • Điều 25. Thẩm quyền cho phép thành lập các cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực văn hoá như sau:
 • Điều 26. Thẩm quyền cho phép thành lập các cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực thể thao như sau:
 • Điều 27. Việc thành lập các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể ...
 • Điều 28. Cấp nào cho phép thành lập các cơ sở ngoài công lập thì cấp đó có quyền đình chỉ hoạt động hoặc ...
 • Chương 5: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 29. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây về chính ...
 • Điều 30. Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hoá - Thông ...
 • Điều 31. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 73/1999/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 73/1999/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 73/1999/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 73/1999/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 73/1999/NĐ-CP

Đang cập nhật