Pháp lệnh đo lường năm 1999

Click để xem chi tiết và Tải về Pháp lệnh đo lường năm 1999

Tiêu đề: Pháp lệnh đo lường năm 1999 Số hiệu: 16/1999/PL-UBTVQH10 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nông Đức Mạnh Ngày ban hành: 06/10/1999 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Pháp lệnh đo lường năm 1999

 • PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 16/1999/PL-UBTVQH10 NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 1999 VỀ ĐO LƯỜNG
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1 Đo lường là việc xác định giá trị của đại lượng cần đo.
 • Điều 2 Nhà nước thống nhất quản lý đo lường trên cơ sở Pháp lệnh này, các quy định khác của pháp luật ...
 • Điều 3 Mọi tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, cá nhân có quyền tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật ...
 • Điều 4 Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong hoạt động đo lường.
 • Chương 2: ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG HỢP PHÁP VÀ CHUẨN ĐO LƯỜNG
 • Điều 5 Đơn vị đo lường hợp pháp là đơn vị đo lường được Nhà nước công nhận và cho phép sử dụng.
 • Điều 6 Tổ chức, cá nhân trong hoạt động đo lường hoặc các hoạt động khác liên quan đến đo lường phải ...
 • Điều 7 Chuẩn đo lường là phương tiện kỹ thuật để thể hiện đơn vị đo lường và dùng làm chuẩn để xác định ...
 • Điều 8 Chuẩn quốc gia là chuẩn đo lường có độ chính xác cao nhất của quốc gia được Chính phủ phê duyệt ...
 • Điều 9 Các ngành, cơ sở nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và các cơ sở khác tự trang bị chuẩn đo lường ...
 • Chương 3: KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO
 • Điều 10 Phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật để xác định giá trị của đại lượng cần đo.
 • Điều 11 Phương tiện đo sử dụng vào mục đích dưới đây thuộc diện phải kiểm định:
 • Điều 12 Chế độ kiểm định bao gồm kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ, kiểm định bất thường.
 • Điều 13 Tổ chức, cá nhân sản xuất, sửa chữa, nhập khẩu, sử dụng phương tiện đo thuộc danh mục phải kiểm ...
 • Điều 14 Phương tiện đo đạt yêu cầu quy định được mang dấu, tem kiểm định hoặc được cấp giấy chứng nhận ...
 • Điều 15 Cấm sử dụng phương tiện đo thuộc danh mục phải kiểm định trong các trường hợp sau đây:
 • Chương 4: HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO
 • Điều 16 Hiệu chuẩn là việc so sánh giá trị của đại lượng thể hiện bằng phương tiện đo với giá trị tương ...
 • Điều 17 Phòng hiệu chuẩn được tổ chức công nhận có thẩm quyền đánh giá và công nhận có đủ điều kiện theo ...
 • Điều 18 Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ ...
 • Chương 5: PHÉP ĐO VÀ HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN THEO ĐỊNH LƯỢNG
 • Điều 19 Tổ chức, cá nhân thực hiện các phép đo có ý nghĩa quan trọng liên quan đến mục đích quy định ...
 • Điều 20 Hàng đóng gói sẵn theo định lượng là hàng hoá được thực hiện phép đo định lượng và đóng gói không ...
 • Điều 21 Lượng hàng hóa đóng gói sẵn theo định lượng phải được ghi rõ trên bao bì.
 • Chương 6: SẢN XUẤT, BUÔN BÁN, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHƯƠNG TIỆN ĐO
 • Điều 22 Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân sản xuất phương tiện đo.
 • Điều 23 Tổ chức, cá nhân buôn bán phương tiện đo thuộc danh mục phải kiểm định chỉ được buôn bán phương ...
 • Điều 24 Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân xuất khẩu phương tiện đo.
 • Chương 7: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG
 • Điều 25 Nội dung quản lý nhà nước về đo lường bao gồm:
 • Điều 26 Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đo lường trong phạm vi cả nước.
 • Điều 27 Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình ...
 • Điều 28 Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện ...
 • Điều 29 Chính phủ quy định các loại lệ phí và phí liên quan đến hoạt động đo lường.
 • Chương 8: THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ ĐO LƯỜNG
 • Điều 30 Việc thanh tra chuyên ngành về đo lường thuộc chức năng của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường ...
 • Điều 31 Nhiệm vụ của thanh tra chuyên ngành về đo lường là thanh tra việc chấp hành pháp luật về đo lường ...
 • Điều 32 Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra hoặc Thanh tra viên có quyền:
 • Điều 33 Tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra có trách nhiệm tạo điều kiện cho Đoàn thanh tra và Thanh ...
 • Điều 34 Tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện về quyết định hoặc ...
 • Chương 9: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 35 Tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động đo lường hoặc có công phát hiện các vi phạm pháp ...
 • Điều 36 Tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận trong hoạt động đo lường; không thực hiện các quy định về ...
 • Điều 37 Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm các quy định của Pháp lệnh này thì tùy theo ...
 • Điều 38 Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Pháp lệnh này gây thiệt hại cho tổ chức ...
 • Chương 10: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 39 Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2000.
 • Điều 40 Pháp lệnh này thay thế Pháp lệnh đo lường đã được Hội đồng nhà nước thông qua ngày 06 tháng 7 ...
 • Điều 41 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh này.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Pháp lệnh đo lường năm 1999 để xử lý:

Tin tức về Pháp lệnh đo lường năm 1999

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Pháp lệnh đo lường năm 1999

Đang cập nhật

Bình luận về Pháp lệnh đo lường năm 1999

Đang cập nhật

Án lệ về Pháp lệnh đo lường năm 1999

Đang cập nhật