Quyết định 162/2005/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 162/2005/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 162/2005/QĐ-UBND về trình tự thủ tục và phân cấp thực hiện chính sách tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào các khu công nghiệp tập trung và cụm công nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 162/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân Ngày ban hành: 26/08/2005 Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 162/2005/QĐ-UBND về trình tự thủ tục và phân cấp thực hiện chính sách tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào các khu công nghiệp tập trung và cụm công nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ THỦ TỤC VÀ PHÂN CẤP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CHO VIỆC DI DỜI CÁC ...
 • Điều 1. Nay ban hành quy định trình tự thủ tục và phân cấp thực hiện chích sách tài chính cho việc di ...
 • Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 08/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 01 năm 2003 và có hiệu ...
 • Điều 3. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo công tác di ...
 • QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC VÀ PHÂN CẤP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHO VIỆC DI DỜI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT GÂY ...
 • Điều 1. Trình tự, thủ tục thực hiện việc chuyển nhượng mặt bằng nhà xưởng hoặc chuyển mục đích sử dụng ...
 • Điều 2. Trình tự, thủ tục về việc sử dụng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng mặt bằng nhà xưởng hoặc ...
 • Điều 3. Trình tự và thủ tục thực hiện hỗ trợ lãi vay :
 • Điều 4. Trình tự và thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ lao động:
 • Điều 5. Trình tự và thủ tục thực hiện chính sách ưu đãi về thuế :
 • Điều 6 Trình tự và thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dời khác (theo điều 10 của Quy định ban hành ...
 • Điều 7. Trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất vừa và nhỏ (theo điều 6 ...
 • Điều 8. Trình tự, thủ tục thực hiện chích sách hỗ trợ bổ sung đối với các cơ sở sản xuất đã di dời từ ...
 • Điều 9. Để làm căn cứ xác định mức hỗ trợ được hưởng là 100% hay chỉ bằng 50% (đối với các loại hỗ trợ ...
 • Điều 10. Đối với các cơ sở sản xuất được quy hoạch xử lý ô nhiễm tại chỗ (theo điểm 3.2.2 Điều 3 của ...
 • Điều 11. Việc kiểm tra và cấp phát các khoản ưu đãi nêu trong quyết định này được thực hiện trong thời ...
 • Điều 12. Căn cứ tiến độ thực hiện chương trình di dời ô nhiễm của thành phố, Ban chỉ đạo di dời ô nhiễm ...
 • Điều 13. Định kỳ hàng Quý, Cục Thuế thành phố, Sở Tài chính thành phố, Ủy ban nhân dân quận-huyện và ...
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện :
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 162/2005/QĐ-UBND để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 162/2005/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 162/2005/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 162/2005/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 162/2005/QĐ-UBND

Đang cập nhật