Thông tư 08/1999/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 08/1999/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 08/1999/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 08/1999/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Kiểm Ngày ban hành: 16/11/1999 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 08/1999/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

 • I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • II- NỘI DUNG CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO CÁC GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ
 • 1- Tổng mức đầu tư
 • 2- Tổng dự toán công trình
 • 3- Dự toán xây lắp hạng mục công trình
 • 4- Giá thanh toán
 • 5 -Vốn đầu tư được quyết toán
 • III. CĂN CỨ LẬP CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
 • IV- PHƯƠNG PHÁP LẬP CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
 • 1 - Tổng dự toán công trình
 • 2 - Dự toán xây lắp hạng mục công trình
 • V- QUẢN LÝ CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
 • 1- Về định mức dự toán
 • 2- Về đơn giá xây dựng cơ bản
 • 3- Về tổng dự toán công trình
 • 4. Điều chỉnh chi phí xây dựng công trình
 • VI- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC SỐ 1 PHƯƠNG PHÁP LẬP
 • PHỤ LỤC SỐ 2 PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ TOÁN XÂY LẮP HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 • PHỤ LỤC SỐ 3 ĐỊNH MỨC  CHI PHÍ  BAN QUẢN LÝ  DỰ ÁN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 08/1999/TT-BXD để xử lý:

Tin tức về Thông tư 08/1999/TT-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 08/1999/TT-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 08/1999/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 08/1999/TT-BXD

Đang cập nhật