Quyết định 210/2005/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 210/2005/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 210/2005/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của bộ nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 210/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 25/08/2005 Lĩnh vực: An ninh quốc gia

Ngày 25/08/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 210/2005/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của bộ nội vụ.

Danh mục bí mật Nhà nước đội “Tối mật” của Bộ Nội vụ bao gồm:

1. Dự thảo đề án tổng thể về cơ cấu tổ chức và nhân sự cao cấp của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá mới do Bộ Nội vụ chuẩn bị.

2. Đề xuất, thẩm định của Bộ Nội vụ về tổ chức bộ máy, biên chế của Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam.

3. Tài liệu của Bộ Nội vụ về nhận xét, đánh giá cán bộ; về bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; ncác tài liệu liên quan đến cá nhân các cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước đang lưu giữ tại Bộ Nội vụ.

4. Ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo đảng, Nhà nước về công tác tổ chức nhà nước.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 210/2005/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 210/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 210/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 210/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 210/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật