Nghị định 19/2000/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 19/2000/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 19/2000/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất sửa đổi Số hiệu: 19/2000/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 08/06/2000 Lĩnh vực: Đất đai, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Nghị định 19/2000/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất sửa đổi

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 19/2000/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2000 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng nộp thuế
 • Điều 2. Đối tượng chịu thuế
 • Điều 3. Những trường hợp không thuộc diện chịu thuế
 • Chương 2: CĂN CỨ TÍNH THUẾ
 • Điều 4. Căn cứ tính thuế
 • Điều 5. Diện tích đất tính thuế
 • Điều 6. Giá đất tính thuế
 • Điều 7. Thuế suất
 • Chương 3: MIỄN, GIẢM THUẾ
 • Điều 8. Miễn thuế
 • Điều 9. Giảm thuế
 • Điều 10. Thực hiện miễn, giảm thuế
 • Chương 4: KÊ KHAI, NỘP THUẾ
 • Điều 11. Kê khai thuế
 • Điều 12. Nộp thuế
 • Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan thuế
 • Điều 14. Tổ chức thu nộp thuế
 • Chương 5: KHIẾU NẠI, XỬ LÝ VI PHẠM, KHEN THƯỞNG
 • Điều 15. Khiếu nại
 • Điều 16. Xử lý vi phạm
 • Điều 17. Khen thưởng
 • Chương 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Tổ chức thực hiện
 • Điều 19. Xử lý tồn tại
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành

Ngày 08/06/2000, Chính Phủ ban hành Nghị định 19/2000/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất sửa đổi.

Đối tượng nộp thuế

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất, khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đều phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, trừ những trường hợp quy định tại Điều 3 của Nghị định này.

Những trường hợp không thuộc diện chịu thuế

Những trường hợp sau đây không thuộc diện chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất:

1. Nhà nước giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại đất cho Nhà nước hoặc Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

3. Nhà nước bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cùng với chuyển quyền sử dụng đất cho người mua nhà;

4. Chuyển quyền sử dụng đất trong trường hợp ly hôn, thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

5. Chuyển quyền sử dụng đất giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con đẻ, con nuôi; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu nội, cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau;

6. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất có chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê; người nhận quyền sử dụng đất thuê tiếp tục thực hiện chế độ thuê đất theo quy định của Luật Đất đai;

7. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hiến quyền sử dụng đất cho ủy ban nhân dân các cấp hoặc cho tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế để xây dựng các cơ sở văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục thể thao; để xây dựng các cơ sở từ thiện gồm nhà tình thương, tình nghĩa, nhà trẻ mồ côi, nhà dưỡng lão, nhà nuôi dưỡng người già cô đơn và người tàn tật, các cơ sở có tính chất nhân đạo khác mà không nhằm mục đích kinh doanh theo dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận phù hợp với quy hoạch.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 19/2000/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 19/2000/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 19/2000/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 19/2000/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 19/2000/NĐ-CP

Đang cập nhật