Thông tư 09/2000/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 09/2000/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 09/2000/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 09/2000/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Kiểm Ngày ban hành: 17/07/2000 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 09/2000/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 09/2000/TT-BXD NGÀY 17THÁNG 7 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI ...
 • I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • II. NỘI DUNG CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO CÁC GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ
 • 1- Tổng mức đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư:      
 • 2- Tổng dự toán công trình, dự toán xây lắp hạng mục công trình và giá thanh toán công trình ở giai đoạn ...
 • 3- Vốn đầu tư được quyết toán khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.
 • III. CĂN CỨ LẬP CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG GIAI ĐOẠN  THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
 • IV. PHƯƠNG PHÁP LẬP CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
 • 1- Tổng dự toán công trình
 • 2- Dự toán xây lắp hạng mục công trình
 • V. QUẢN LÝ CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
 • 1- Về định mức dự toán
 • 2- Về đơn giá xây dựng cơ bản
 • 3- Về tổng dự toán công trình
 • 4. Điều chỉnh chi phí xây dựng công trình
 • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC SỐ 1 PHƯƠNG PHÁP LẬP
 • 1. Phương pháp tính chi phí xây lắp:
 • 2- Biểu mẫu tổng dự toán
 • 2.1. BIỂU TỔNG HỢP TỔNG DỰ  TOÁN (BIỂU SỐ 1-TDT)
 • 2.3 BIỂU TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ ( BIỂU SỐ 3-TDT)
 • 2.4. BIỂU TỔNG HỢP CHI PHÍ KHÁC (BIỂU SỐ 4-TDT)
 • 2.5. BIỂU TÍNH KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY LẮP CHỦ YẾU
 • PHỤ LỤC SỐ 2 PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ TOÁN XÂY LẮP HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 • BẢNG 1 BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY LẮP HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH  XÂY DỰNG
 • BẢNG 2 ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHUNG VÀ THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
 • PHỤ LỤC SỐ 3 ĐỊNH MỨC  CHI PHÍ  BAN QUẢN LÝ  DỰ ÁN
 • I. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
 • II. BẢNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 09/2000/TT-BXD để xử lý:

Tin tức về Thông tư 09/2000/TT-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 09/2000/TT-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 09/2000/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 09/2000/TT-BXD

Đang cập nhật