Nghị định 46/2000/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 46/2000/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 46/2000/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/CP năm 1996 Hướng dẫn Pháp lệnh Dân quân tự vệ Số hiệu: 46/2000/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 12/09/2000 Lĩnh vực: Quốc phòng

Mục lục Nghị định 46/2000/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/CP năm 1996 Hướng dẫn Pháp lệnh Dân quân tự vệ

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 46/2000/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2000 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/CP ngày 14 tháng 6 năm 1996 của Chính phủ quy ...
 • 1. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 2. Bổ sung khoản 3 Điều 8 như sau:
 • 3. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 4. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • A. Khoản 1, Điều 11:
 • B. Bỏ khoản 3 Điều 11
 • 5. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái ...
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 46/2000/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 46/2000/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 46/2000/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 46/2000/NĐ-CP

Đang cập nhật