Quyết định 283/1999/QĐ-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 283/1999/QĐ-TCHQ

Tiêu đề: Quyết định 283/1999/QĐ-TCHQ về Quy chế xác định giá tính thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 283/1999/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Phan Văn Dĩnh Ngày ban hành: 12/08/1999 Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Quyết định 283/1999/QĐ-TCHQ về Quy chế xác định giá tính thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 283/1999/QĐ-TCHQ NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế xác định giá tính thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 155/1998/TCHQ-QĐ ...
 • Điều 3. Các ông Cục trưởng Cục Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan ...
 • QUY CHẾ XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
 • A. ÁP GIÁ TÍNH THUẾ:
 • I. HÀNG NHẬP KHẨU:
 • II. HÀNG XUẤT KHẨU:
 • B. BÁO CÁO GIÁ:
 • C. KIỂM TRA VÀ ÁP GIÁ TÍNH THUẾ
 • D. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
 • E. XỬ LÝ VI PHẠM
 • F. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • MẪU 1 BÁO CÁO GIÁ HỢP ĐỒNG MẶT HÀNG THUỘC DANH MỤC HÀ NƯỚC QUẢN LÝ GIÁ CÓ MỨC CHÊNH LỆCH TỪ 10% TRỞ LÊN ...
 • MẪU 2 BÁO CÁO GIÁ HỢP ĐỒNG MẶT BẰNG KHÔNG THUỘC DANH MỤC NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ GIÁ CÓ MỨC CHÊNH LỆCH TỪ 30 ...
 • MẪU 3 BÁO CÁO GIÁ TÍNH THUẾ MẶT BẰNG MỚI PHÁT SINH CHƯA ĐƯỢC QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 283/1999/QĐ-TCHQ để xử lý:

Tin tức về Quyết định 283/1999/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 283/1999/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 283/1999/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 283/1999/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật