Thông tư 92/2000/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 92/2000/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 92/2000/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 166/1999/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng do Bộ tài chính ban hành Số hiệu: 92/2000/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm Ngày ban hành: 14/09/2000 Lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 92/2000/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 166/1999/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng do Bộ tài chính ban hành

 • Chương 1 CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
 • Chương 2 NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • I. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN
 • II. QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ
 • III. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN THÔNG QUA CÁC QUỸ
 • IV. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, THỐNG KÊ, KIỂM TOÁN, BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH:
 • V. KIỂM TRA, THANH TRA TÀI CHÍNH VÀ XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG:
 • Chương 3 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 • I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG
 • II. MỘT SỐ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG (Đơn vị: Triệu đồng)
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 92/2000/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 92/2000/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 92/2000/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 92/2000/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 92/2000/TT-BTC

Đang cập nhật