Quyết định 112/2000/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 112/2000/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 112/2000/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo việc sử dụng tiền và hàng cứu trợ vùng bị lụt, bão do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 112/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 27/09/2000 Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Tổ chức bộ máy nhà nước

Ngày 10/2/2000, Thủ tướng ban hành Quyết định 112/2000/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo việc sử dụng tiền và hàng cứu trợ vùng bị lụt, bão.

Thành lập Ban soạn thảo Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thú y gồm các thành viên sau đây :

1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban;

2. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy viên thường trực;

3. Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ủy viên;

4. Thứ trưởng Bộ Y tế, ủy viên;

5. Thứ trưởng Bộ Thủy sản, ủy viên;

6. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, ủy viên.

Quyết định 10/2/2000 có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có đại diện tham gia Ban soạn thảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 112/2000/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 112/2000/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 112/2000/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 112/2000/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 112/2000/QĐ-TTg

Đang cập nhật