Thông tư 100/2000/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 100/2000/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 100/2000/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam do Bộ tài chính ban hành Số hiệu: 100/2000/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 16/10/2000 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế

Mục lục Thông tư 100/2000/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam do Bộ tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 100/2000/TT/BTC NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2000 QUI ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TIẾP ...
 • Chương 1 QUI ĐỊNH CHUNG:
 • Chương 2 QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • I/ ĐỐI VỚI CÁC ĐOÀN KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM DO VIỆT NAM ĐÀI THỌ TOÀN BỘ CHI PHÍ:
 • II/ ĐỐI VỚI CÁC ĐOÀN KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM DO KHÁCH TỰ TÚC ĂN, Ở; VIỆT NAM CHI CÁC ...
 • III/ ĐỐI VỚI CÁC ĐOÀN KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM DO KHÁCH TỰ TÚC MỌI CHI PHÍ:
 • IV/ ĐỐI VỚI HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TỔ CHỨC TẠI VIỆT NAM:
 • V/ VỀ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ VIỆT NAM THAM GIA ĐÓN, TIẾP KHÁCH QUỐC TẾ:
 • VI. LẬP DỰ TOÁN, CẤP PHÁT VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÓN ĐOÀN VÀO VÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ:
 • Chương 3 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:
 • PHỤ LỤC VỀ PHÂN LOẠI KHÁCH PHÂN LOẠI KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO THĂM NƯỚC TA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 100/2000/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 100/2000/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 100/2000/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 100/2000/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 100/2000/TT-BTC

Đang cập nhật