Công văn 2767/TCHQ-GSQL

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 2767/TCHQ-GSQL

Tiêu đề: Công văn 2767/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất xứ hàng hoá Số hiệu: 2767/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh Ngày ban hành: 15/06/2000 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Công văn 2767/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất xứ hàng hoá

  • CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2767/TCHQ-GSQL NGÀY 15 THÁNG 06 NĂM 2000 VỀ VIỆC XUẤT XỨ HÀNG HOÁ
  • 1. Đối với hàng xuất khẩu:
  • 2. Đối với hàng nhập khẩu:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 2767/TCHQ-GSQL để xử lý:

Tin tức về Công văn 2767/TCHQ-GSQL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 2767/TCHQ-GSQL

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 2767/TCHQ-GSQL

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 2767/TCHQ-GSQL

Đang cập nhật