Thông tư 40-TC/GTBĐ

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 40-TC/GTBĐ

Tiêu đề: Thông tư 40-TC/GTBĐ năm 1994 về việc thu và sử dụng nguồn thu thương quyền vận tải hàng không do Bộ tài chính ban hành Số hiệu: 40-TC/GTBĐ Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng Ngày ban hành: 25/04/1994 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 40-TC/GTBĐ năm 1994 về việc thu và sử dụng nguồn thu thương quyền vận tải hàng không do Bộ tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 40/TC/GTBĐ NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 1994 QUY ĐỊNH VỀ THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU ...
  • I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  • II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
  • III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 40-TC/GTBĐ để xử lý:

Tin tức về Thông tư 40-TC/GTBĐ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 40-TC/GTBĐ

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 40-TC/GTBĐ

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 40-TC/GTBĐ

Đang cập nhật