Thông tư 18/2000/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 18/2000/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 18/2000/TT-BYT hướng dẫn về hồ sơ và quy trình giám định y khoa cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 18/2000/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Lê Ngọc Trọng Ngày ban hành: 17/10/2000 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Lao động

Mục lục Thông tư 18/2000/TT-BYT hướng dẫn về hồ sơ và quy trình giám định y khoa cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội do Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ SỐ 18/2000/TT-BYT NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN VỀ HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH GIÁM ...
 • I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
 • II. HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH Y KHOA
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.
 • MẪU SỐ 01 ĐƠN XIN GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG (dùng cho các trường hợp:Giám định khả năng lao động hoặc ...
 • MẪU SỐ 02 GIẤY GIỚI THIỆU
 • MẪU SỐ 03 TÓM TẮT HỒ SƠ CỦA NGƯỜI THAM GIA BHXH GỬI RA HỘI ĐỒNG GĐYK XIN GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG
 • MẪU SỐ 04 BỆNH ÁN CHI TIẾT (Dùng cho người lao động tham gia BHXH gửi ra Hội đồng Giám định khả năng ...
 • MẪU SỐ: 05 GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ TỔN THƯƠNG DO TAI NẠN LAO ĐỘNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 18/2000/TT-BYT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 18/2000/TT-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 18/2000/TT-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 18/2000/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 18/2000/TT-BYT

Đang cập nhật