Quyết định 83/1996/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 83/1996/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 83/1996/QĐ-TTg về việc thành lập Uỷ ban đơn giản hoá thủ tục trong vận chuyển hành không Quốc tế ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 83/1996/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Đức Lương Ngày ban hành: 05/02/1996 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 83/1996/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 83/1996/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 83/1996/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 83/1996/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 83/1996/QĐ-TTg

Đang cập nhật