Quyết định 180/2000/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 180/2000/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 180/2000/QĐ-BTC về mức thu phí đối với xe máy qua cầu Mỹ Thuận - Quốc lộ 1A do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 180/2000/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh Ngày ban hành: 13/11/2000 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải

Ngày 13/11/2000, Căn cứ Nghị định số 15/CP, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 180/2000/QĐ-BTC về mức thu phí đối với xe máy qua cầu Mỹ Thuận - Quốc lộ 1A.

Người điều khiển xe máy qua cầu Mỹ Thuận - Quốc lộ 1A phải nộp phí theo quy định tại quyết định này; trừ đối tượng được miễn phí cầu, đường bộ quy định tại Thông tư số 75/1998/TT-BTC ngày 2/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung điểm 1.d mục A, phần IV và điểm 3.n mục I Thông tư số 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 của Bộ Tài chính.

- Vé thông thường: 1.000 đồng/vé/lần.

- Vé tháng: 15.000 đồng/vé/1tháng.

Quyết định 180/2000/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 28/11/2000.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 180/2000/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 180/2000/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 180/2000/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 180/2000/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 180/2000/QĐ-BTC

Đang cập nhật