Nghị định 70/2000/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 70/2000/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 70/2000/NĐ-CP về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng Số hiệu: 70/2000/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 21/11/2000 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Nghị định 70/2000/NĐ-CP về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 70/2000/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ VIỆC GIỮ BÍ MẬT, LƯU TRỮ VÀ CUNG ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Tiền gửi, tài sản và các thông tin có liên quan
 • Chương 2: NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức nhận tiền gửi, tài sản gửi của khách hàng.
 • Điều 4. Quyền của khách hàng gửi tiền và tài sản
 • Điều 5. Cung cấp thông tin
 • Điều 6. Cung cấp thông tin giữa các tổ chức tín dụng
 • Điều 7. Quy trình cung cấp thông tin
 • Điều 8. Lưu trữ và bảo quản thông tin
 • Điều 9. Xử lý vi phạm
 • Chương 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • Điều 11. Điều khoản thi hành

Ngày 21/11/2000, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2000/NĐ-CP về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng.

Theo Nghị định 70/2000/NĐ-CP đối tượng và phạm vi áp dụng của Nghị định 70/2000/NĐ-CP quy định về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp các thông tin có liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng gửi tại các tổ chức tín dụng, tại các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng có hoạt động ngân hàng (gọi chung trong Nghị định này là tổ chức) theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng. Các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng là thông tin "mật" thuộc danh mục bí mật Nhà nước trong ngành ngân hàng thì được lưu trữ và bảo vệ theo chế độ mật của Nhà nước.

Ngoài những quy định chung Nghị định 70/2000/NĐ-CP còn có những quy định cụ thể như quyền và nghĩa vụ của tổ chức nhận tiền gửi, tài sản gửi của khách hàng; quyền của khách hàng gửi tiền và tài sản; cung cấp thông tin; cung cấp thông tin giữa các tổ chức tín dụng; quy trình cung cấp thông tin; lưu trữ và bảo quản thông tin.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 70/2000/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 70/2000/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 70/2000/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 70/2000/NĐ-CP

Đang cập nhật