Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 68/2000/NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp Số hiệu: 68/2000/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 17/11/2000 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Nghị định 68/2000/NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 68/2000/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ ...
 • Điều 1. Thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc sau đây trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn ...
 • Điều 2. Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp quy định tại Nghị định này gồm có:
 • Điều 3. Không thực hiện chế độ hợp đồng đối với những người làm bảo vệ ở các cơ quan Văn phòng Chính ...
 • Điều 4.
 • Điều 5.
 • Điều 6. Điều kiện đối với bên ký hợp đồng với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp:
 • Điều 7. Kinh phí thực hiện hợp đồng các công việc quy định tại Điều 1 của Nghị định này do ngân sách ...
 • Điều 8. Các cơ quan, tổ chức khác sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp quyết định việc áp dụng ...
 • Điều 9. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn ...
 • Điều 10. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
 • Điều 11. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ...

Ngày 17/11/2000, Chính phủ đã ban hành Nghị định 68/2000/NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc sau đây trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp: Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp; Lái xe; Bảo vệ; Vệ sinh; Trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp; Công việc khác.

Ngoài ra Nghị định 68/2000/NĐ-CP còn quy định những cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; những trường hợp không thực hiện chế độ hợp đồng; điều kiện đối với bên ký hợp đồng với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; quy định về kinh phí thực hiện hợp đồng;...

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 68/2000/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Đang cập nhật