Thông tư liên tịch 03/TT-LB

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 03/TT-LB

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 03/TT-LB năm 1992 hướng dẫn trợ cấp thêm đối với công nhân, viên chức hành chính sự nghiệp lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội do Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 03/TT-LB Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính Người ký: Bùi Ngọc Thanh, Lý Tài Luận Ngày ban hành: 07/03/1992 Lĩnh vực: Lao động, Chính sách xã hội, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư liên tịch 03/TT-LB năm 1992 hướng dẫn trợ cấp thêm đối với công nhân, viên chức hành chính sự nghiệp lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội do Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN BỘ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 03/TT-LB NGÀY 07-3-1992 VỀ ...
  • 1. Đối tượng, cách tính và nguồn chi trả.
  • 2. Mức trợ cấp
  • 3. Đối với công nhân, viên chức khu vực sản xuất kinh doanh, khoản trợ cấp thêm này chỉ được áp dụng ...
  • 4. Đối với trường hợp di chuyển (kể cả di chuyển chỗ ở) thì đơn vị mới tiếp nhận căn cứ vào giấy giới ...
  • 5. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 1992.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 03/TT-LB để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 03/TT-LB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 03/TT-LB

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 03/TT-LB

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 03/TT-LB

Đang cập nhật