Thông báo 1168/2000/TB-NHNN10

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 1168/2000/TB-NHNN10

Tiêu đề: Thông báo số 1168/2000/TB-NHNN10 về Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh các ngành nghề thuộc thẩm quyền quản lý của Ngân hàng Nhà nước; Danh mục các loại giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp do Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 1168/2000/TB-NHNN10 Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn Ngày ban hành: 29/11/2000 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông báo số 1168/2000/TB-NHNN10 về Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh các ngành nghề thuộc thẩm quyền quản lý của Ngân hàng Nhà nước; Danh mục các loại giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp do Ngân hàng Nhà nước ban hành

 • THÔNG BÁO CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1168/TB-NHNN10 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ DANH MỤC NGÀNH ...
 • 1. Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, bao gồm:
 • 2. Điều kiện kinh doanh các ngành nghề:
 • PHỤ LỤC 01 DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH
 • A/ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN- PHẢI CÓ GIẤY PHÉP DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CẤP:
 • I/ NHÓM NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH TIỀN TỆ:
 • II/ NHÓM NGÀNH, NGHỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG:
 • III/ NHÓM NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU CÁC MẶT HÀNG THIẾT BỊ MÁY MÓC THUỘC CHUYÊN NGÀNH ...
 • B/ NHÓM NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH NHƯNG KHÔNG CẦN GIẤY PHÉP DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ...
 • PHỤ LỤC 02 DANH MỤC CÁC LOẠI GIẤY PHÉP DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CẤP
 • I. GIẤY PHÉP ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRÊN CƠ SỞ CÁC QUY ĐỊNH TRỰC TIẾP CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
 • II. CÁC LOẠI GIẤY PHÉP DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CẤP TRÊN CƠ SỞ CÁC VĂN BẢN DƯỚI LUẬT

Ngày 29/11/2000, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông báo số 1168/2000/TB-NHNN10 về Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh các ngành nghề thuộc thẩm quyền quản lý của Ngân hàng Nhà nước; Danh mục các loại giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp.

Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, bao gồm:

a. Nhóm ngành, nghề kinh doanh tiền tệ.

b. Nhóm ngành, nghề hoạt động kinh doanh vàng.

c. Nhóm ngành, nghề hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng, thiết bị máy móc thuộc chuyên ngành ngân hàng của các doanh nghiệp.

 

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 1168/2000/TB-NHNN10 để xử lý:

Tin tức về Thông báo 1168/2000/TB-NHNN10

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 1168/2000/TB-NHNN10

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 1168/2000/TB-NHNN10

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 1168/2000/TB-NHNN10

Đang cập nhật