Quyết định 137/2000/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 137/2000/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 137/2000/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu Kiến trúc - Bộ Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 137/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm Ngày ban hành: 28/11/2000 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 137/2000/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 137/2000/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 137/2000/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 137/2000/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 137/2000/QĐ-TTg

Đang cập nhật