Quyết định 203/2000/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 203/2000/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 203/2000/QĐ-BTC về mức thu lệ phí giám định nội dung và cấp giấy phép xuất, nhập khẩu văn hoá phẩm do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Số hiệu: 203/2000/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh Ngày ban hành: 21/12/2000 Lĩnh vực: Tài chính, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 203/2000/QĐ-BTC về mức thu lệ phí giám định nội dung và cấp giấy phép xuất, nhập khẩu văn hoá phẩm do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 203/2000/QĐ-BTC NGÀY 21 THÁNG 12NĂM 2000 BAN HÀNH MỨC THU LỆ ...
 • Điều 1.- Ban hành Biểu mức thu lệ phí giám định nội dung và cấp giấy phép xuất, nhập khẩu văn hoá phẩm ...
 • Điều 2.- Tổ chức, cá nhân xuất, nhập khẩu văn hoá phẩm mà pháp luật quy định phải được cơ quan nhà nước ...
 • Điều 3.- Cơ quan thu lệ phí giám định nội dung và cấp giấy phép xuất, nhập khẩu văn hoá phẩm được trích ...
 • Điều 4.- Cơ quan Thuế địa phương nơi cơ quan thu lệ phí có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực ...
 • Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định về phí, lệ ...
 • Điều 6.- Đối tượng nộp lệ phí cấp giấy phép xuất nhập khẩu văn hoá phẩm và giám định nội dung văn hoá ...
 • BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ GIÁM ĐỊNH NỘI DUNG VÀ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP KHẨU VĂN HOÁ PHẨM
 • A- LỆ PHÍ GIÁM ĐỊNH NỘI DUNG VĂN HOÁ PHẨM XUẤT NHẬP KHẨU:
 • B- LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT, NHẬP KHẨU VĂN HOÁ PHẨM:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 203/2000/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 203/2000/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 203/2000/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 203/2000/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 203/2000/QĐ-BTC

Đang cập nhật