Chỉ thị 01/2001/CT-TCBĐ

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 01/2001/CT-TCBĐ

Tiêu đề: Chỉ thị 01/2001/CT-TCBĐ về phương hướng và nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và tin học do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành Số hiệu: 01/2001/CT-TCBĐ Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện Người ký: Mai Liêm Trực Ngày ban hành: 04/01/2001 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Chỉ thị 01/2001/CT-TCBĐ về phương hướng và nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và tin học do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

  • CHỈ THỊ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 58-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 01/2001/CT-TCBĐ để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 01/2001/CT-TCBĐ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 01/2001/CT-TCBĐ

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 01/2001/CT-TCBĐ

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 01/2001/CT-TCBĐ

Đang cập nhật