Thông tư 122/2000/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 122/2000/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 122/2000/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 79/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ tài chính ban hành Số hiệu: 122/2000/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh Ngày ban hành: 29/12/2000 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 122/2000/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 79/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ tài chính ban hành

 • A- PHẠM VI ÁP DỤNG THUẾ GTGT
 • I- ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ, ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ GTGT:
 • II- ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT:
 • B- CĂN CỨ TÍNH THUẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ
 • I- GIÁ TÍNH THUẾ GTGT:
 • II. THUẾ SUẤT THUẾ GTGT:
 • III. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 • IV. HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ MUA BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ:
 • C- ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI, NỘP THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ
 • I- ĐĂNG KÝ NỘP THUẾ:
 • II- KÊ KHAI  THUẾ GTGT PHẢI NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:
 • III- NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG:
 • IV- QUYẾT TOÁN THUẾ GTGT:
 • D- HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 • I- ĐỐI TƯỢNG VÀ TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC HOÀN THUẾ GTGT:
 • II - HỒ SƠ HOÀN THUẾ GTGT:
 • III- ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HOÀN THUẾ GTGT CÓ TRÁCH NHIỆM:
 • IV- THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT HOÀN THUẾ GTGT:
 • Đ- NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN THUẾ:
 • E- XỬ LÝ VI PHẠM
 • I- XỬ LÝ VI PHẠM VỀ THUẾ:
 • I- THẨM QUYỀN XỬ LÝ VI PHẠM VỀ THUẾ:
 • G- KHIẾU NẠI VÀ THỜI HIỆU THI HÀNH
 • H- Tổ Chức Thực Hiện
 • I- Tổ Chức Thu Thuế GTGT:
 • II- Miễn, Giảm Thuế Giá Trị Gia Tăng:
 • III- Hiệu Lực Thi Hành:
 • Mẫu Số: 01/GTGT Tờ Khai Thuế Giá Trị Gia Tăng
 • Mẫu Số: 02/GTGT Bảng Kê Hoá Đơn, Chứng Từ Hàng Hoá, Dịch Vụ Bán Ra
 • Mẫu Số: 03/GTGT Bảng Kê Hoá Đơn, Chứng Từ Hàng Hoá, Dịch Vụ Mua Vào
 • Mẫu Số: 04/GTGT Bảng Kê Thu Mua Hàng Nông Sản, Lâm Sản, Thuỷ Sản Chưa Qua Chế Biến; Đất, Đá, Cát, Sỏi ...
 • Mẫu Số: 05/GTGT Bảng Kê Hàng Hoá, Dịch Vụ Mua Vào Có Hoá Đơn Bán Hàng
 • Mẫu Số: 06/GTGT Bảng Kê Bán Lẻ Hàng Hoá, Dịch Vụ
 • Mẫu Số: 07A/GTGT Tờ Khai Thuế GTGT
 • Mẫu Số: 07B/GTGT Tờ Khai Thuế GTGT Và Thuế TNDN
 • Mẫu Số: 07C/GTGT Tờ Khai Thuế GTGT
 • Mẫu Số: 08A/GTGT Thông Báo Nộp Thuế GTGT
 • Mẫu Số: 08B/GTGT Thông Báo Nộp Thuế GTGT Và Thuế TNDN
 • Mẫu Số: 09/GTGT Đăng Ký Áp Dụng Tính Thuế GTGT Theo Phương Pháp Khấu Trừ Thuế
 • Mẫu Số: 10/GTGT Đề Nghị Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng
 • Mẫu Số: 11/GTGT Quyết Toán Thuế GTGT
 • Mẫu Số: 12/GTGT V/v giảm thuế GTGT
 • Mẫu Số: 13/GTGT Hoá Đơn Dịch Vụ Cho Thuê Tài Chính
 • Mẫu Số: 14/GTGT V/v hoàn thuế giá trị gia tăng
 • Phụ Lục Số 1 Danh Mục Các Loại Hoá Chất Cơ Bản Áp Dụng Thuế Suất Thuế GTGT 5%
 • Phụ Lục Số 2 Danh Mục Các Loại Dược Liệu Làm Nguyên Liệu Sản Xuất Thuốc Chữa Bệnh, Phòng Bệnh Áp Dụng ...
 • Phụ Lục Số 3 Danh Mục Vũ Khí, Khí Tài Do Các Đơn Vị Thuộc Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An Sản Xuất, Lắp Ráp ...
 • Phụ Lục Số 4 Biểu Thuế Xuất Thuế Giá Trị Gia Tăng Theo Danh Mục Hàng Hoá Nhập Khẩu
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 122/2000/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 122/2000/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 122/2000/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 122/2000/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 122/2000/TT-BTC

Đang cập nhật