Thông báo 0144/2001/TM-ĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 0144/2001/TM-ĐT

Tiêu đề: Thông báo số 0144/2001/TM-ĐT về chứng từ nhập khẩu bộ linh kiện để lắp ráp xe hai bánh gắn máy của các doanh nghiệp trong nước do Bộ Thương mại ban hành Số hiệu: 0144/2001/TM-ĐT Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu Ngày ban hành: 11/01/2001 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Ngày 11/1/2001, Bộ Thương mại ban hành Thông báo số 0144/2001/TM-ĐT về chứng từ nhập khẩu bộ linh kiện để lắp ráp xe hai bánh gắn máy của các doanh nghiệp trong nước. Cụ thể,

Từ ngày 1/2/2001 khi làm thủ tục nhập khẩu bộ linh kiện lắp ráp xe hai bánh gắn máy kể cả động cơ, tại cơ quan Hải quan, các doanh nghiệp trong nước đã được phép thành lập cơ sở sản xuất, lắp ráp xe 2 bánh gắn máy phải xuất trình Chứng chỉ chất lượng do cơ quan có thẩm quyền cấp Nhà nước của nước xuất khẩu chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc gia của nước xuất khẩu.

Bộ Thương mại xin thông báo tới Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết để chỉ đạo các doanh nghiệp trực thuộc thực hiện.

 

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 0144/2001/TM-ĐT để xử lý:

Tin tức về Thông báo 0144/2001/TM-ĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 0144/2001/TM-ĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 0144/2001/TM-ĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 0144/2001/TM-ĐT

Đang cập nhật