Quyết định 14/2001/QĐ-TTG

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 14/2001/QĐ-TTG

Tiêu đề: Quyết định 14/2001/QĐ-TTG về việc tổ chức lại Đại học Quốc gia Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 14/2001/QĐ-TTG Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 12/02/2001 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 14/2001/QĐ-TTG để xử lý:

Tin tức về Quyết định 14/2001/QĐ-TTG

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 14/2001/QĐ-TTG

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 14/2001/QĐ-TTG

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 14/2001/QĐ-TTG

Đang cập nhật