Thông tư 1817/1999/TT-BKHCNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 1817/1999/TT-BKHCNMT

Tiêu đề: Thông tư 1817/1999/TT-BKHCNMT hướng dẫn khoản 7 danh mục I phụ lục I Nghị định 10/1998/NĐ-CP về xác nhận các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành Số hiệu: 1817/1999/TT-BKHCNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Người ký: Chu Tuấn Nhạ Ngày ban hành: 21/10/1999 Lĩnh vực: Môi trường, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 1817/1999/TT-BKHCNMT hướng dẫn khoản 7 danh mục I phụ lục I Nghị định 10/1998/NĐ-CP về xác nhận các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

  • THÔNG TƯ CỦA BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 1817/1999/TTBKHCNMT NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 1999 VỀ ...
  • I. QUY ĐỊNH CHUNG
  • II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN DỰ ÁN ĐẶC BIỆT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  • PHỤ LỤC 1 CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA DỰ ÁN ĐƯỢC ĐẶC BIỆT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ NÊU TẠI DANH ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 1817/1999/TT-BKHCNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 1817/1999/TT-BKHCNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 1817/1999/TT-BKHCNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 1817/1999/TT-BKHCNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 1817/1999/TT-BKHCNMT

Đang cập nhật