Quyết định 23/2001/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 23/2001/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 23/2001/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001-2010 do Quốc Hội ban hành do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Số hiệu: 23/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm Ngày ban hành: 26/02/2001 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Ngày 26/2/2001, Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Quyết định 23/2001/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001-2010 do Quốc Hội ban hành. Cụ thể,

Phê duyệt "Chương trình Hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001-2010" với những nội dung chủ yếu sau đây:

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự chỉ đạo của chính quyền các cấp đối với công tác trẻ em, đặc biệt tại những vùng dân tộc ít người, miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khó khăn, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng trẻ em bị xâm hại bởi các tệ nạn xã hội. Thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước.

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách, đẩy mạnh hoạt động xã hội hoá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Quyết định này có hiệu lực thi hành có hiệu lực kể từ ngày 13/03/2001.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 23/2001/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 23/2001/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 23/2001/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 23/2001/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 23/2001/QĐ-TTg

Đang cập nhật