Thông tư liên tịch 29/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 29/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 29/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT quy định danh mục nghề, công việc người bị nhiễm HIV-AIDS không được làm do Bộ Lao động,thương binh và xã hội - Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 29/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế Người ký: Đàm Hữu Đắc, Trần Chí Liêm Ngày ban hành: 28/12/2000 Lĩnh vực: Y tế - dược, Lao động

Mục lục Thông tư liên tịch 29/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT quy định danh mục nghề, công việc người bị nhiễm HIV-AIDS không được làm do Bộ Lao động,thương binh và xã hội - Bộ Y tế ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ Y TẾ SỐ 29/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT NGÀY ...
  • I. DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NHỮNG NGƯỜI BỊ NHIỄM HIV/AIDS KHÔNG ĐƯỢC LÀM
  • II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 29/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 29/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 29/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 29/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 29/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Đang cập nhật