Quyết định 0314/2001/QĐ-BTM

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 0314/2001/QĐ-BTM

Tiêu đề: Quyết định 0314/2001/QĐ-BTM sửa đổi danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Số hiệu: 0314/2001/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Đỗ Như Đính Ngày ban hành: 29/03/2001 Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí

Ngày 29/03/2001, Căn cứ điểm đ, khoản 3, Điều 4, Nghị định số 94/1998/NĐ-CP,  Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quyết định 0314/2001/QĐ-BTM sửa đổi danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.

Loại trừ mặt hàng "Bàn là điện, loại được thiết kế sử dụng hơi nước từ hệ thống nồi hơi (không hoạt động độc lập)" (mã số 8516.40.10) ra khỏi Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1655/QĐ-BTM ngày 25/12/1998 của Bộ Thương mại.

Quyết định 0314/2001/QĐ-BTM có hiệu lực thi hành từ ngày 12/04/2001.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 0314/2001/QĐ-BTM để xử lý:

Tin tức về Quyết định 0314/2001/QĐ-BTM

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 0314/2001/QĐ-BTM

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 0314/2001/QĐ-BTM

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 0314/2001/QĐ-BTM

Đang cập nhật