Quyết định 46/2001/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 46/2001/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 46/2001/QĐ-TTg về việc quản lý, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Số hiệu: 46/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm Ngày ban hành: 04/04/2001 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 46/2001/QĐ-TTg về việc quản lý, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ THỜI KỲ 2001 - 2005
 • Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUẢN LÝ HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
 • Điều 1. Hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.
 • Điều 2. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại.
 • Điều 3. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành.
 • Chương 2 QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
 • Điều 4. Xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.
 • Điều 5. Xuất khẩu hàng dệt, may vào những thị trường theo hạn ngạch phải thoả thuận với nước ngoài.
 • Điều 6. Xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón.
 • Điều 7. Nhập khẩu xăng dầu, nhiên liệu.
 • Điều 8. Nhập khẩu linh kiện lắp ráp ô tô và xe hai bánh gắn máy.
 • Điều 9. Về quản lý phế liệu, phế thải.
 • Điều 10. Tái xuất khẩu các loại vật tư nhập khẩu mà Nhà nước bảo đảm cân đối ngoại tệ.
 • Điều 11. Các hình thức kinh doanh đặc thù.
 • Điều 12. Hàng hoá chịu sự điều chỉnh của các công cụ quản lý khác.
 • Điều 13. Xuất khẩu, nhập khẩu các loại hàng hoá khác.
 • Chương 3 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 14. Điều khoản hiệu lực thi hành.
 • Điều 15. Trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và thi hành.
 • PHỤ LỤC SỐ 01 DANH MỤC HÀNG HOÁ CẤM XUẤT KHẨU, CẤM NHẬP KHẨU THỜI KỲ 2001 - 2005
 • I. HÀNG CẤM XUẤT KHẨU
 • II. HÀNG CẤM NHẬP KHẨU
 • PHỤ LỤC SỐ 02 DANH MỤC HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP CỦA BỘ THƯƠNG MẠI THỜI KỲ 2001 - ...
 • I. HÀNG XUẤT KHẨU
 • II. HÀNG NHẬP KHẨU
 • PHỤ LỤC SỐ 03 DANH MỤC HÀNG HOÁ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ 07 CHUYÊN NGÀNH VÀ NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ
 • I. DANH MỤC HÀNG HOÁ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 • II. DANH MỤC HÀNG HOÁ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ THỦY SẢN
 • III. DANH MỤC HÀNG HOÁ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 • IV. DANH MỤC HÀNG HOÁ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
 • V- DANH MỤC HÀNG HOÁ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN
 • VI- DANH MỤC HÀNG HOÁ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ Y TẾ
 • VII. DANH MỤC HÀNG HOÁ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 46/2001/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 46/2001/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 46/2001/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 46/2001/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 46/2001/QĐ-TTg

Đang cập nhật