Thông tư 1054/2001/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 1054/2001/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 1054/2001/TT-BQP hướng dẫn xét khen thưởng tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào do Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 1054/2001/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Nguyễn Văn Rinh Ngày ban hành: 18/04/2001 Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Thông tư 1054/2001/TT-BQP hướng dẫn xét khen thưởng tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào do Bộ Quốc phòng ban hành

  • THÔNG TƯ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 1054/2001/TT-BQP NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN XÉT KHEN THƯỞNG TỔNG ...
  • I. ĐỐI TƯỢNG XÉT KHEN THƯỞNG:
  • II. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG, GỒM:
  • III. TIÊU CHUẨN XÉT KHEN THƯỞNG
  • IV. THỦ TỤC HỒ SƠ.
  • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ngày 18/4/2001, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 1054/2001/TT-BQP hướng dẫn xét khen thưởng tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào. 

Các đối tượng được khen thưởng

Tổ chức chính quyền, đoàn thể và cơ quan quân sự tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường); đơn vị quân đội cấp tiểu đoàn, đại đội (sau đây gọi chung là tập thể) và cá nhân là công dân thuộc Nhà nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào đã thường xuyên trực tiếp chỉ đạo, phối hợp cùng các đội công tác của Việt Nam tổ chức tìm kiếm, cất bốc dẫn đường, bảo vệ an toàn và di chuyển hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh về Việt Nam.

Những tập thể, cá nhân (kể cả các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ đã xuất ngũ về địa phương) thuộc Đội qui tập hài cốt của các Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố, Quân khu của Việt Nam trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào.

Tiêu chuẩn xét khen thưởng.

Các tập thể, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại mục I Thông tư này lập được thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào đưa về Việt Nam thì được xét khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc Huân chương các loại;

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 1054/2001/TT-BQP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 1054/2001/TT-BQP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 1054/2001/TT-BQP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 1054/2001/TT-BQP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 1054/2001/TT-BQP

Đang cập nhật