Nghị định 62/1999/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 62/1999/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 62/1999/NĐ-CP ban hành Quy chế về phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng để bảo vệ an toàn cho Thủ đô Hà nội Số hiệu: 62/1999/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 31/07/1999 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Nghị định 62/1999/NĐ-CP ban hành Quy chế về phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng để bảo vệ an toàn cho Thủ đô Hà nội

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 62/1999/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 1999 BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ PHÂN LŨ, CHẬM LŨ ...
 • Điều 1. Nay ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế về phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng để bảo ...
 • Điều 2. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều ...
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ...
 • QUY CHẾ VỀ PHÂN LŨ, CHẬM LŨ THUỘC HỆ THỐNG SÔNG HỒNG ĐỂ BẢO VỆ AN TOÀN CHO THỦ ĐÔ HÀ NỘI
 • Điều 1. Mục tiêu bảo vệ
 • Điều 2. Điều hành việc phân lũ, chậm lũ:
 • Điều 3. Trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương:
 • Điều 4. Uỷ ban nhân dân các địa phương có vùng phân lũ, chậm lũ chịu trách nhiệm:
 • Điều 5. Về cơ chế, chính sách đối với các địa phương vùng phân lũ, chậm lũ.
 • Điều 6. Về những giải pháp trước mắt:
 • Điều 7. Về những giải pháp lâu dài:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 62/1999/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Nghị định 62/1999/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 62/1999/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 62/1999/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 62/1999/NĐ-CP

Đang cập nhật