Quyết định 39/2001/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 39/2001/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 39/2001/QĐ-BTC sửa đổi chế độ kế toán ngân sách xã theo Quyết định 827/1998/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Số hiệu: 39/2001/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá Ngày ban hành: 02/05/2001 Lĩnh vực: Tài chính, Kế toán, kiểm toán

Mục lục Quyết định 39/2001/QĐ-BTC sửa đổi chế độ kế toán ngân sách xã theo Quyết định 827/1998/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 39/2001/QĐ-BTC NGÀY 2 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ...
  • Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Chế độ kế toán Ngân sách xã ban hành theo Quyết định số 827 ...
  • Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 01/01/2001.
  • Điều 3: Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phổ ...
  • Mẫu số B02a-X BÁO CÁO TỔNG HỢP THU NGÂN SÁCH XÃ THÁNG..... NĂM 200...
  • Mẫu số B02b-X BÁO CÁO TỔNG HỢP CHI NGÂN SÁCH XÃ THÁNG..... NĂM 200...
  • Mẫu số B03c-X TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 200...
  • Mẫu số B03d-X TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 200...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 39/2001/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 39/2001/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 39/2001/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 39/2001/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 39/2001/QĐ-BTC

Đang cập nhật