Nghị quyết 04/2001/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 04/2001/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết số 04/2001/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2001 do Chính Phủ ban hành Số hiệu: 04/2001/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 27/04/2001 Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước

Ngày 27/4/2001, Chính Phủ ban hành Nghị quyết số 04/2001/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2001. Cụ thể,

Chính phủ thông qua các báo cáo bổ sung về tình hình thực hiện kế hoạch, ngân sách nhà nước năm 2000 và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2001 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính trình.

Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày Tờ trình Chính phủ về dự án Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (sửa đổi), nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Pháp lệnh.

 

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 04/2001/NQ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 04/2001/NQ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 04/2001/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 04/2001/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 04/2001/NQ-CP

Đang cập nhật